ท่องเที่ยว ภาคกลาง » วัดพระแก้ว กรุงเทพ

วัดพระแก้ว กรุงเทพ

25 มิถุนายน 2016
167   0

Sharing is caring!

advertise

 

วัดพระแก้ว เป็นวัดที่อยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง ซึ่งการที่เราได้ไปวัดพระแก้ว ก็เท่ากับว่าเราได้ไปเที่ยวพระบรมมหาราชวังด้วย

 

หากเราไปวัดพระแก้ว ขอบอกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าวัดนะ เพราะเราเป็นคนไทย ให้เค้าเก็บค่าธรรมเนียมคนต่างชาติไป แล้วทางเข้าของคนไทยและชาวต่างชาติก็คนละช่องกัน การเตรียมตัวก่อนเข้าวัดก็ ต้องแต่งกายให้เรียบร้อย ขาสั้น แขนกุด เอวลอย ซีทรู เว้าๆแหว่งๆ ไม่ต้องสวมใส่เข้าวัด สำรวมกันหน่อย แล้วก็เริ่มเที่ยวกันได้เลย

 

พระบรมมหาราชวัง :  ซึ่งอดีตเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ซึ่งสร้างเป็นพระบรมมหาราชวังหลังจากที่ทรงย้ายมาจากกรุงธนบุรี และต่อมาใน รัชกาลที่ 4 และ รัชกาลที่ 5 ก็ได้มีอารยธรรมตะวันตกเข้ามา ดังนั้นสถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ในพระบรมมหาราชวังจึงเริ่มมีแบบผสมผสานนับแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งในพระบรมมหาราชวัง ประกอบไปด้วย

 

เขตพระราชฐานชั้นหน้า – เป็นที่ตั้งของสำนักพระราชวัง สำนักราชเลขาธิการ ราชบัณฑิตยสถาน

เขตพระราชฐานชั้นกลาง – ประกอบไปด้วย หมู่พระมหามณเฑียร หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท หมู่พระมหาปราสาท พระที่นั่งบริเวณสวนศิวาลัย

เขตพระราชฐานชั้นใน – เป็นเขตสำหรับผู้หญิงล้วน เป็นที่ตั้งของพระตำหนักเรือนของพระมเหสี พระราชเทวี พระชายา พระราชธิดา เจ้าจอมมารดา เจ้าจอม ข้าราชบริพารและข้าราชการฝ่ายใน

 

วัดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย อยู่ในพระบรมมหาราชวังแห่งนี้ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว นอกจากนี้ ซีเอ็นเอ็น ได้จัดให้วัดพระแก้วติดอันดับ 1 ใน 10 ของพระราชวังที่สวยที่สุดในโลกอีกด้วย

 

ในวัดพระแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของคนไทย โดยวัดพระแก้วเป็นวัดที่ไม่เหมือนกันกับวัดอื่นๆคือ ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในวัดนี้เลย และที่แปลกไม่เหมือนใครอีกอย่างก็คือ พระแก้วมรกตจะมีเครื่องทรงที่แตกต่างกันไปในแต่ฤดู 3 ฤดู ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูหนาว

 

ภายในวัดพระแก้วนั้นมีพระระเบียงที่สวยงามมาก ประตูโบสถ์ประดับไปด้วยกระจกและทองคำ ผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องรามเกียรติ์ตั้งแต่ต้นจนจบ นอกจากนี้ยังมี ปราสาทพระเทพบิดร ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นยอดปรางค์ สวยงามมาก ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึง รัชกาลที่ 8 ซึ่งทุกวันที่ 6 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจะเสด็จไปทรงถวายสักการะพระบรมรูป

 

นอกจากนี้ภายในวัดพระแก้วยังมีสถานที่งดงามให้ได้ชมกันอีก อาทิ พระศรีรัตนเจดีย์ วิหารยอดหอมณเฑียรธรรม นครวัดจำลอง หอระฆัง ศาลาราย เป็นต้น

 

โดยวัดพระแก้วเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น.

อ่านบทความท่องเที่ยวภาคกลาง ที่นี่

ที่มาภาพ : inspire-thailand.webiz.co.th , m.suvarnabhumiairport.com