ท่องเที่ยว ภาคเหนือ » วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่

วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่

8 พฤศจิกายน 2016
159   0

Sharing is caring!

advertise

1343006217

 

 

วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ หรือ มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า วัดโพธารามมหาวิหาร โดยเป็นวัดประจำปีเกิด ของปีมะเส็ง คือ เหมือนเป็นตัวแทนของวัดโดยที่เราไม่ต้องไปไหว้ที่อินเดีย ก็ได้

 

การเดินทาง : ใช้เส้นทาง ลำปาง – เชียงใหม่ เมื่อเข้าถึงเชียงใหม่ ให้ขับตรงไป เรื่อยๆ วัดเจ็ดยอดอยู่ติดกันกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ทางขวามือ อยู่ใกล้ๆกันกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 4 กิโลเมตร

 

เจดีย์วัดเจ็ดยอด เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย โดยเชื่อกันว่าได้รับการถ่ายแบบมาจากมหาโพธิ์เจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดีย โดยพระเจ้าติโลกราช ได้ทรงทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งใหญ่ครั้งที่ 8 ของโลก โดยได้ทำมาแล้วทั้งในประเทศเดียและประเทศศรีลังกา และถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทำในประเทศไทย

 

เมื่อเดินเข้ามาถึงภายในวัด เราก็จะเห็น มุมมหาชน คือ เจดีย์ประดับปูนปั้นรูปเทวดา ในท่าทางที่ต่างๆกันไป แต่ที่น่าใจหายคือ ปูนปั้นรูปเทวดาที่ยังมีครบทุกส่วน มีเหลือให้ดูน้อยองค์มาก ซึ่งถือว่าฐานเจดีย์แห่งนี้เป็นมุมนิยมในการถ่ายภาพของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยหากได้มีโอกาสไปวัดเจ็ดยอด ให้ลองไปอ่านประวัติ วัดเจ็ดยอด อย่างละเอียดดูอีกที เพราะน่าสนใจมากเลยทีเดียว

 

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของวัดนี้ คือ ในสมัยพระยาติโลกราช ทรงส่งเสริมคณะสงฆ์ ให้ศึกษาเรียนรู้ ทำให้ภิกษุสงฆ์ล้านนาให้มีความเชี่ยวชาญภาษาบาลี และจากการที่ได้มีการทำสังคายนาพระไตรปิฎกนั้น ทำให้วัดเจ็ดยอด ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานสำหรับชาติ โดยจุดที่สำคัญต่อวัด เรียกได้มีเป็นจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวพากันมาถ่ายรูป มีหลายจุดดังนี้

 

1.ซุ้มประตูโขง อยู่ตรงบริเวณทางเข้าวัด

2.มหาวิหาร โดยสมเด็จพระเจ้าติโลกราชโปรดให้ใช้เป็นสถานที่ประชุมพระมหาเถระทั่วราชอาณาจักรล้านนาไทย

3.พระอุโบสถ หลังแรกของวัดเจ็ดยอด พระเมืองแก้ว พระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าติโลกราช โปรดให้สร้างขึ้นตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระศพพระเจ้ายอดเชียงราย พระราชบิดาของพระองค์

4.พระเจดีย์ที่บรรจุอัฐิ พระเจ้าติโลกราช พ.ศ. 2030

5.สัตตมหาสถาน ซึ่งก็คือ สถานที่สำคัญเนื่องในพระพุทธประวัติ 7 แห่ง โดยปัจจุบันยังคงเหลืออยู่ที่วัดเจ็ดยอดเพียง 3 แห่ง คือ อนิมิตเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ มุจจลินทเจดีย์

6.หอไตร สถานที่เก็บรักษาพระคัมภีร์พระไตรปิฎกในวัดเจ็ดยอด

 

ในวัดเจ็ดยอดนี้เป็นที่นิยมของชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว หากต้องการมาเที่ยวภาคเหนือ และชอบในเรื่องของการอธิษฐานขอพรกับพระเจ้าทันใจ ว่ากันว่า มีหลายคนขอแล้วได้ผล แบบทันใจจริงๆ แต่ก็เป็นความเขื่อและโชควาสนาของแต่ละบุคคลุเท่านั้น

 

1343007310

 

อ่านบทความท่องเที่ยวภาคเหนือ ที่นี่

ที่มาภาพ : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=naturenote&month=23-07-2012&group=1&gblog=2