สาระน่ารู้ » ฉลาดสื่อสารและฉลาดเคลื่อนไหวกับเด็กวัย 1 ขวบ

ฉลาดสื่อสารและฉลาดเคลื่อนไหวกับเด็กวัย 1 ขวบ

6 มกราคม 2017
177   0

Sharing is caring!

advertise

%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7

 

ฉลาดสื่อสาร

สื่อสารสองทาง เสริมสร้างทักษะทางภาษาให้ลูก การสื่อสารสองทางกับลูก คือ พูดให้ลูกฟัง และฟังที่ลูกพูด เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเสริมสร้างพัฒนาการทางภาษาให้ลูกได้ เพราะนอกจากจะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการด้านภาษาให้ลูกได้ เพราะนอกจากจะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีขึ้นได้แล้ว การพูดคุย ยิ้ม สบตากับลูกบ่อยๆ จะช่วยในเรื่องทักษะการฟัง  การเล่นเสียง การใช้เสียงสูง เสียงต่ำ การใช้โทนเสียงที่หลากหลาย และการตีความหมายท่าทาง อีกทั้งการที่ลูกได้สบตา มองหน้า มองปากคุณพ่อคุณแม่จะช่วยให้ลูกพูดได้ชัด และท่าทางได้มากขึ้น และเมื่อลูกเริ่มพูดได้เป็นคำเดี่ยวๆ ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันเติมต่อคำให้ยาวขึ้น

 

หากคุณพ่อคุณแม่ได้เอาใจใส่ ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จะช่วยให้สมองของลูกน้อยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นั่นเพราะพัฒนาการทางภาษามีความสัมพันธ์กับระดับ สติปัญญา ความฉลาด และแสดงถึงศักยภาพของสมอง เด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาเร็ว ช่างซัก ช่างถาม จะสามารถต่อยอดการเรียนรู้ได้เร็ว ขณะเดียวกันการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น เล่านิทาน อ่านหนังสือ พาไปตามแหล่งเรียนรู้นอกบ้าน จะช่วยให้ลูกน้อยเรียนรู้ได้ประสบการณ์แปลกๆ ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นด้วย เรียกว่า สร้างการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดให้ลูกค่ะ

 

การฝึกให้ลูกน้อยฉลาดเคลื่อนไหว

เคล็ดลับกระตุ้นลูกก้าวเดินสู่การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด  สำหรับเด็กวัย 1ขวบขึ้นไปนั้น พัฒนาการที่เห็นเด่นชัดก็คือ การพัฒนาการทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เด็กจะเปลี่ยนจากการคลานมาสู่การเดินเตาะแตะ แต่ยังไม่คล่อง ยังมีท่าเดินแบบากางๆ และยังเดินได้ไม่กี่ก้าว ซึ่งเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาทักษะนี้บ้าง

 

ในการหัดเดินแรกๆ ลูกอาจจะเดินเซๆ ล้มบ้าง ลุกบ้าง หรือเดินขาถ่าง เพื่อฝึกตัวเองให้มีความสมดุลในการทรงตัว บางครั้งอาจรู้สึกไม่มั่นใจกับการก้าวเดิน เพราะกลัวจะล้มอีก คุณพ่อคุณแม่จึงต้องคอยให้กำลังใจลูก และชักชวนให้ลูกรู้สึกอยากที่จะก้าวเดิน เช่น วางของเล่นที่ลูกชอบไว้ตรงจุดที่ลูกจะก้าวเดินไปให้ถึงเพื่อจะเอามาเล่น หรือให้ลูกลากจูงของเล่นที่ลากหรือเข็นแล้วมีเสียงดัง เช่น ให้ลูกลากจูงของเล่นที่ลาก หรือเข็นแล้วมีเสียงดัง โดยนำสิ่งของในบ้าน เช่น รถเล่นของลูกตุ๊กตารูปสัตว์ นำมาร้อยเชือกแล้วให้ลูกลาก จูงเล่น จะช่วยที่จะกระตุ้นให้ลูกก้าวเดินอย่างสนุกสนานและมั่นใจได้

 

เด็กวัยนี้ชอบเคลื่อนไหวไปมาตลอดเวลา สิ่งต่างๆ รอบตัวโดยเฉพาะของใช้ภายในบ้าน มักเป็นของเล่นที่ดึงดูดความสนใจเด็กได้ แม้เด็กจะมีของเล่น แล้วก็ตาม การให้เล่นของใช้ในบ้านบางอย่างที่พอจะนำมาเป็นของเล่นได้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของลูกได้ ทำให้มีทักษะมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะการใช้กล้ามเนื้อ ดังนั้น ควรจัดบ้านให้มีความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ การคอยห้ามนู่น ห้ามนี่ เด็กจะเป็นการปิดกั้นการเรียนรู้ของเด็ก เด็กจะต้องผ่านการลองผิด ลองถูก จึงเป็นการเรียนรู้ที่แท้จริงค่ะ

 

อ่านบทความสาระน่ารู้ ที่นี่