ท่องเที่ยว ภาคอิสาน » อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี จ.สุรินทร์

อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี จ.สุรินทร์

2 สิงหาคม 2017
165   0

Sharing is caring!

advertise

อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี

 

อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะได้ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงวีรกรรม ความกล้าหาญ คุณงามความดีต่างๆ จุดประสงค์เพื่อคนได้มีที่ยึดมั่นในจิตใจ ยึดเอาไปเป็นแบบอย่าง เป็นที่พึ่งทางใจได้ ในวิชาสังคมจะมีหมวดหมู่วิชาหนึ่งที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เกี่ยวกับบุคคลที่เคยทำประโยชน์กับท้องถิ่นไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รักและหวงแหนสำนึกรักปากเกิด เนื้อหาของรายวิชานี้จะแตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่น

 

สำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับบุคคลที่ทำประโยชน์แก่ชาวสุรินทร์ นั่นก็คือ พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง(ปุม)

 

พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ท่านมีชื่อเรียกชื่อสั้นๆว่า พระยาสุรินทร์ภักดี คุณงามความดีของท่านก็คือ ได้ก่อตั้งเมืองสุรินทร์ที่เป็นเมืองวัฒนธรรม ประเพณี เกี่ยวกับช้าง ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศ จนได้ชื่อว่า”สุรินทร์เมืองช้างใหญ่” นั่นมีเรื่องเล่าตั้งแต่ราว ปี 2302 ที่แผ่นดินปกครองด้วยพระเจ้าเอกทัศน์ มีช้างเผือกรูปทรงงดงามอยู่ 1 เชือกจากเมืองหลวงกรุงศรีอยุธยาได้เดินทางมาอยู่ป่าแถบจังหวัดสุรินทร์ จึงมีคำสั่งให้ขุนนางในเมืองสุรินทร์จับเจ้าช้างเผือกเชือกนี้กลับเมืองหลวง การจับช้างเชือกนี้ใช้คนถึง 5 คนนำส่งเมืองหลวง หนึ่งในนั้นคือ เชียงปุม นามเดิมของพระยาสุรินทร์ภักดี ด้วยคุณความดีจึงโปรดให้ทั้ง 5 คนได้ครองเมืองของตนที่ขึ้นกับเมืองพิมายหลังจากนั้น พระยาสุรินทร์ภักดีจึงย้ายเมืองมาอยู่มาตั้งรกรากที่ตำบลประทายสมันซึ่งเป็นจังหวัดสุรินทร์จนถึงทุกวันนี้

 

จากคุณงามความดีของพระยาสุรินทร์ภักดีเนื่องจากเป็นผู้ก่อตั้งเมืองสุรินทร์ และยังสร้างวัฒนธรรม ประเพณีมากมาย อาทิเช่น ประเพณีตักบาตรบนหลังช้าง แต่งงานบนหลังช้าง เป็นต้น ดังนั้น จึงมีการก่อตั้งอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี ปัจจุบันอยู่ที่ทางตอนใต้ของจังหวัดสุรินทร์ ที่หลักกิโลที่ 10 ตั้งอยู่บนถนนสุรินทร์-ปราสาท อยู่บริเวณกำแพงเมืองชั้นในของจังหวัด ลักษณะของรูปปั้นจะถูกหล่อด้วยทองเหลืองผิวด้านนอกรมดำ ความสูงประมาณ 2.2 เมตร สะพายด้ามคู่ด้านหลัง มือขวาถือของ้าวที่ใช้สำหรับบังคับช้าง สร้างขึ้นในปี 2511 เพื่อให้เป็นที่รำลึกถึงผู้ก่อตั้งเมืองสุรินทร์ แต่มาทำวิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 เมษายน 2528

 

ลักษณะโดยรวมของอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี นอนกจากความศักดิ์สิทธิ์แล้ว สถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่ดึงเอาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสุรินทร์ออกมาได้อย่างลงตัว คือ มีงาช้างขนาดใหญ่แนบข้างทั้ง 2 ฝั่ง ฐานพื้นเป็นรูปวงกลมทำให้สามารถมองเห็นได้ถึง 360 องศา รูปหล่อยืนตรงแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ ในมือถือของ้าวแสดงถึงความสามารถการคุมช้างที่หากใครเทียบไม่ได้ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ สิ่งสักการบูชาต่างๆ ที่จะทำให้รู้สึกถึงคุณงามความดีของพระยาสุรินทร์ภักดีได้เป็นอย่างดี

 

อ่านบทความท่องเที่ยวภาคอิสาน ที่นี่

ที่มาภาพ : http://localsurin.srru.ac.th/