ท่องเที่ยว ภาคอิสาน » โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน จ.สุรินทร์

โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน จ.สุรินทร์

2 สิงหาคม 2017
199   0

Sharing is caring!

advertise

โบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน จ.สุรินทร์

 

จังหวัดสุรินทร์นอกจากจะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับช้างแล้ว ยังมีความโดดเด่นอื่นๆอีก อย่างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในรูปแบบของธรรมชาติ วัดวาอารามสำหรับกราบไหว้สักการะ และสิ่งที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือ เมืองเก่าหรือปราสาทต่างๆ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสความยิ่งใหญ่กับ ปราสาทศรีขรภูมิ ปราสาทบ้านพลวง ปราสาทตาเมือน และปราสาทภูมิโปน มีอะไรน่าสนใจ

 

ปราสาทศรีขรภูมิหรือปราสาทระแงง ตั้งอยู่ที่อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ คาดว่า ถูกก่อสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 17 ลักษณะของการก่อสร้างจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะล้านช้าง ถูกก่อตั้งโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา ดำรงชานุภาพ ต่อมาในปี 2531 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี ได้นักเรียนนายร้อย จปร. ให้มีการบูรณะขึ้นใหม่ให้ดูงดงามยิ่งกว่าเดิม ลักษณะจะเป็นปรางค์หมู่ 5 องค์ ก่อด้วยอิฐไม่สอปูนตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน ฐานจะมีความกว้าง 25 เมตร ยาว 26 เมตร และสูง 1.5 เมตร ปรางค์ประธานจะสูงประมาณ 32 เมตร มีภาพพระศิวนาฎราชสิบกรทรงฟ้อนรำอยู่เหนือเกียรติมุข และจะมีสลักเป็นภาพ พระพรหม พระวิษณุ พระคเณศ แลพระอุมา

 

กลุ่มปราสาทตาเมือน ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองคันนาสามัคคี ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ จะประกอบไปด้วยปราสาท ดังต่อไปนี้ ปราสาทหินสามหลัง ปราสาทตาเมือนธม ปราสาทตาเมือนโต๊ด และปราสาทตาเมือน

 

ปราสาทตาเมือนธม จะเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม จะถูกสร้างขึ้นคร่อมโขดหิน จะสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ปราสาทถูกก่อสร้างขึ้นด้วยหินทราย

 

ปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่ที่ บ้านภูมิโปน ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ การเดินทาง วิ่งบนหมายเลข 2077 ผ่านมาเจอแยกอำเภอสังขะ ให้เข้าทางหลวง 2124 และตรงไปอีกผประมาณ 10 กม. ก็จะพบกับปราสาท อยู่ทางด้านซ้าย ลักษณะปราสาท จะประกอบปราสาทเล็ก 4 หลัง โดยจะมีศิลาแลง 1 หลัง และปราสาทที่ก่อด้วยอิฐอีก 3 หลัง สถาปัตกรรมเป็นแบบศิลปะเขมร ด้านหลังจะเป็นสถานที่ใช้ประกอบศาสนาฮินดู

 

ปราสาทบ้านพลวง ที่ตั้งอยู่ที่ บ้านพลวง ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จะเป็นศาสนถานไม่ใหญ่มาก หรือที่เรียกกันว่า สรุก สถาปัตยกรรมเป็นแบบศิลปะแบบบาปวน องค์ปราสาทมีแผนผังการสร้างแบบจัตุรัสขนาด 4 เมตรคูณ 4 เมตร ฐานน่าจะทำมาจากศิลาแลง จะมีประตูเพียงประตู ด้านหลังจะเป็นประตูหลอก ด้านจะถูกสลักรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ในช่วงปี พ.ศ. 2514 – 2516 ได้มีการรื้อขึ้นมาและประกอบขึ้นใหม่เหมือนการประกอบจิ๊กซอว์ เสริมโครงสร้างต่างๆ ด้วยหินเข้าไปใหม่ให้ปราสาทดูสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น

 

อ่านบทความท่องเที่ยวภาคอิสาน ที่นี่

ที่มาภาพ : https://tripsurin.wordpress.com/prasat/