ท่องเที่ยว ภาคอิสาน » แซนโฎนตา จ.สุรินทร์

แซนโฎนตา จ.สุรินทร์

2 สิงหาคม 2017
129   0

Sharing is caring!

advertise

แซนโฎนตา จ.สุรินทร์

 

ประเพณี วัฒนธรรม ที่ดีงามเราควรอนุรักษ์รักษาไว้อยู่ได้นานที่สุด หากวัฒนธรรมนั้นไม่ได้ดีงาม คงจะเลือนหายไปนานแล้ว คุณประโยชน์มากมายสำหรับการประกอบพิธีประเพณี วัฒนธรรม ที่คนรุ่นหลังอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็น แต่พอคุณแก่ตัวไป จะรู้ว่า ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ช่างมีความหมายมากมายเหลือเกิน อย่างกับประเพณีแซนโฎนตา ที่ถูกทำขึ้นทุกปีสืบต่อกันมากว่า พันปี จุดประสงค์เพื่อให้ลูกหลานได้รำลึกถึงผู้มีพระคุณ มีที่มาและความสำคัญอย่างไงบ้างมาดูกันเลย

 

คำว่า “แซนโฎนตา” เป็นภาษาเขมร โดยคำว่า แซน แปลว่า การบรวงสรวง การเซ่นไหว้ โฎนตา แปลว่า การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตายาย หรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จะถูกจัดพิธีกรรมจัดขึ้นทุกปีในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งในวันนี้ลูกหลาน ญาติ พี่น้อง ทุกคนจะต้องเดินทางกลับมาร่วมพิธีกรรม ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลก็จะต้องกลับมา ดังนั้นในช่วงนี้จะเป็นการรวมตัวของญาติพี่น้องทุกคนจะได้พร้อมหน้ากันทุกครอบครัว ไม่ต้องรอให้มีคนเสียถึงจะมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน ก็ถือว่า เป็นประเพณีที่ดีและสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ดีอีกด้วย

 

ความเป็นมา ประเพณีแซนโฎนตา ถูกทำขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณมาจากชาวเขมร ณ ตอนนั้นลูกหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ยังคงคิดถึงคุณความดีของปู่ ย่า ตา ยาย บรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้ว จึงรวมตัวกันอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านเพื่อที่จะบรรเทาทุกข์ บรวงกรรมลง ดังนั้น ประเพณีแซนโฎนตาจึงจะต้องทำสืบทอดกันมา เพื่อแสดงความรัก กตัญญู ห่วงใย แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และในอีกมุมหนึ่งก็จะทำให้ญาติพี่น้องได้กลับมาพูดคุย ถามสารทุกข์สุขดิบกันอีกด้วย

 

วิธีการประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
เมื่อลูกๆหลานๆ ญาติพี่น้องทุกท่านมาครบแล้ว ให้ทำขั้นตอนดังต่อไปนี้
– การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการเซ่นไหว้ อาทิเช่น ขันโตก ธูป เทียน อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ เป็นต้น
– ให้ทำการไหว้ศาลปู่ตาประจำหมู่บ้านก่อน โดยที่คนทั้งหมู่บ้านจะต้องไปพร้อมกันที่ศาลปู่ตาประจำหมู่บ้าน
– เซ่นไหว้ศาลพระภูมิประจำบ้าน โดยให้ครอบครัวคนที่อยู่ในบ้านทำพร้อมกัน
– ทำพิธีประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตาที่บ้าน เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของและอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้ว
– ทำพิธีประกอบานเบ็น
– การประกอบพิธีกรรมที่วัด จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับประเพณีแซนตาโฎนตา

 

จะเห็นได้ว่า การประกอบประเพณีอันดีงามจะทำให้ทุกคนในครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วคนที่เขยหรือสะใภ้จะต้องประกอบพิธีกรรมนี้ด้วย เพราะถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้ว

 

อ่านบทความท่องเที่ยวภาคอิสาน ที่นี่

ที่มาภาพ : http://ictedu.srru.ac.th/journal2/?page_id=138