ท่องเที่ยว ภาคอิสาน » งานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

งานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

2 สิงหาคม 2017
227   0

Sharing is caring!

advertise

งานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ

 

ขนมธรรมเนียมประเพณีของไทยมีมากมาย แต่ละจังหวัดในประเทศไทยก็จะแตกต่างกันออกตาม ตามลักษณะภูมิประเทศ แต่วันนี้เราจะนำพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับงานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ ที่ภาคอีสาน จังหวัดสุรินทร์ เทศกาลนี้ถือว่า ดึงเอาความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตของชาวบ้าน มาโชว์และเป็นการให้ความสนใจสำหรับวิถีการดำเนินชีวิตและการทำมาหากินของชาวบ้าน งานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ มีอะไรน่าสนใจบ้านมาดูกันเลย

 

งานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิจะถูกจัดขึ้นทุกปี ตรงถนน โรงพยาบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นเส้นทางการจัดขวบแห่ ทุกๆปีจะมีประมาณ 2-3 วัน แต่สำหรับขบวนแห่จะมีเพียงวันเดียว ในส่วนของการแข่งขันต่างๆ งานจะจัดขึ้นที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี การจัดงานนี้จะรวมไปถึงการจัดงานกาชาด สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวก็ถือโอกาสได้เที่ยวถึง 2 งานเลยทีเดียว จุดประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมออันดีงามเหล่านี้ไว้และเป็นการประชาสัมพันธ์ของดีของ อ.ชุมพลบุรี ตัวอย่างเช่น ปลาไหล ปลาซ่อนนา ผ้าไหม อีกด้วย ในงานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ มีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกันเลย

 

การประกวดขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่ที่จะมีคอนเชร็ปให้มีการตกแต่งรถด้วยเมล็ดข้าวหอมมะลิ แต่ละเทศบาลก็จะงัดเอาแนวคิดต่างๆมาตกแต่งรถขบวนแห่ออกมาอย่างสวยงาม ตัวอย่างเช่น รถขบวนแห่เป็นช้าง มังกร นาค หงส์ เป็นต้น และในขบวนแห่ยังประกอบไปด้วยชวนการฟ้อนรำที่เป็นท่าร่ายรำประจำภูมิภาค

การแข่งขันจับปลาไหล จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ ทีมชาย ทีมหญิง และทีมนานาชาติ ซึ่งการแข่งขันจับปลาไหลจะได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติอย่างมาก เพราะ นักท่องเที่ยวเองจะได้รวมสนุกกับเทศกาลนี้

 

– การประกวดปลาไหล จะมีการประกวดปลาไหล ที่แปลก ใหญ่ ยาว มีลักษณะที่โดดเด่นกว่าปลาไหลทั่วๆไป
– การประกวดข้าวหอมมะลิ เนื่องจาก อ. ชุมพล มีเรื่องเสียงในเรื่องของข้าวหอมมะลิ จึงมีการประกวดข้าวหอมมะลิขึ้นมา
– การแข่งเรือพายประเภทไม่เกิน 8 ฝีพาย ซึ่งก็ได้รับความสนใจไม่น้อยเลย
– การแข่งขันนวดข้าว ตำข้าว เป็นการแข่งขันแบบฉบับวิถีโบราณ ที่ใช้คนทำ
– การประกวดอาหารที่มีวัตถุดิบหลักเป็นปลาไหล อาทิเช่น ต้มเปรตปลาไหล ปลาไหลย่างซอล

 

นอกจากการประกวดเหล่านี้แล้วยังมีการจัดนิทรรศกาล อีกมากมาย อาทิเช่น นิทรรศกาลของดีเมืองชุมพลบุรีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP มหรสพ

 

 

อ่านบทความท่องเที่ยวภาคอิสาน ที่นี่

ที่มาภาพ : http://ericsurin2.blogspot.com/