ท่องเที่ยว ภาคอิสาน » พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์

2 สิงหาคม 2017
110   0

Sharing is caring!

advertise

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี คุณงานความดี การเสียสละ หากวันหนึ่งไม่ได้ถูกจารึกไว้ ก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลา ทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้ควรค่าแก่การเก็บ ดูแลรักษาไว้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้ว่า บรรพบุรุษมาที่จุดนี้ได้อย่างงี้ และแน่นอนว่า ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี เหล่านี้มีมากมาย หากจะเก็บทุกจังหวัดมารวมไว้ด้วยกันคงจะเป็นการลำบาก ด้วยเหตุผลนี้ จังหวัดสุรินทร์จึงมี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ที่เก็บเรื่องราวศิลปะเอาไว้

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ถือว่าเป็นอีกไฮไลน์หนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ที่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง เรามาดูแนวคิดการเริ่มก่อตั้งกันก่อน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2517 จากความคิดริเริ่มผู้ว่าจังหวัด นายสุธี่ โอบอ้อม โดยความร่วมมือและการชักชวนของชาวบ้าน พ่อค้า ข้าราชการ ประชาชน โดยมีความเห็นตรงกันว่า ควรนำเอาศิลปะ วัตถุโบราณมาบริจาคและได้จัดแสดงไว้ที่ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ หลังจากนั้นโดยความร่วมมือรวมแรงกันของชาวจังหวัดสุรินทร์ที่นำเอาวัตถุโบราณ ศิลปะ มามอบให้มากมายจนไม่สามารถจัดแสดงโชว์ได้อีกต่อไป ในปี 2535 กรมศิลปากรมีนโยบายให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกประจำเมืองทุกจังหวัด อย่างครอบคลุม และจังหวัดสุรินทร์ก็จะได้รับเลือกเป็นจังหวัดต้นๆ และได้จัดตั้งขึ้นที่หลักกิโลเมตรที่ 4 ติดถนนสุรินทร์-ช่องจอม เริ่มก่อตั้งในปี 2539 การออกแบบกพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทางกรมศิลปากรได้ออกแบบให้ใหม่ทันสมัยผสมผสานกับสถาปัตยกรรมศิลปะของเขมร โดยยึดให้เหมือนปราสาท ได้จัดตั้งทำอาคารขึ้นมาทั้งหมด 4 อาคาร โดยที่ให้อาคารเชื่อมต่อกันเพื่อให้สะดวกในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์ยังแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้

 

ส่วนที่ 1 เป็นโถงด้านหน้าทางเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นทางเดิน

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนการศึกษาเรียนรู้ต่างๆพร้อมกับสำนักงานการทำงานเพื่อให้บริการต่างๆของเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์

ส่วนที่ 3 จัดเป็นอาคารแสดงนิทรรศการถาวรโดยจะรวมเอาวัตถุโบราณ ศิลปะสมัยก่อน ที่ได้มาจากการมอบให้ของชาวบ้านต่างๆ

ส่วนที่ 4 เป็นคลังสำหรับเก็บของพิพิธภัณฑ์

 

จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสุรินทร์ จะเก็บเอาวัตถุโบราณต่างๆ ศิลปะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเกษตร การศึกษา จากสมัยก่อตั้งจังหวัดสุรินทร์แรกที่ชาวกูยได้ช่วยจับช้างส่งคืนเมืองหลวง ณ ตอนนั้นเป็นกรุงศรีอยุธยา แล้วจัดมาถึงระบบเทศาภิบาลและระบอบประชาธิปไตย มีฉากไอโอรามาจำลองเหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญในจังหวัดสุรินทร์ ลักษณะและสภาพรูปแบบการสอนสมัยโบราณตั้งแต่แรก สถานที่ทำการค้าขายตลาดต่างๆ และจุดเด่นอีกน่าใจก็คือ รูปหล่อพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง(เชียงปุม) ซึ่งเป็นคนเริ่มก่อตั้งเมืองสุรินทร์ เมืองช้าง เมืองแห่งวัฒนธรรมนี้

 

 

อ่านบทความท่องเที่ยวภาคอิสาน ที่นี่

ที่มาภาพ : http://www.thetrippacker.com/