ท่องเที่ยว ภาคอิสาน » วัดโพธิญาณรังสี อ.เมือง จ.สุรินทร์

วัดโพธิญาณรังสี อ.เมือง จ.สุรินทร์

2 สิงหาคม 2017
251   0

Sharing is caring!

advertise

วัดโพธิญาณรังสี

 

จังหวัดสุรินทร์นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของช้าง ผ้าไหม และของกินต่างๆแล้ว ภายในจังหวัดนั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งในแบบธรรมชาติ ตลาดของกิน ร้านอาหาร สิ่งปลูกสร้าง หรือแม้แต่วัดวาอารามก็ตาม ดูเหมือนว่าจังหวัดสุรินทร์โดยทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยวมักจะให้ความสนใจกับเรื่องของช้างเป็นหลัก แต่หารู้หรือไม่ว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นมีให้คุณมากกว่าแค่ปางช้างอย่างแน่นอนวันนี้เราจะมาแนะนำวัดที่มีประวัติที่น่าสนใจและยังเป็นที่ปฏิบัติธรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชนในตัวอำเภอเมืองอีกด้วย

 

วัดโพธิญาณรังสี ถือว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประวัติอย่างคร่าวๆนั้น วัดโพธิญาณรังสีได้เริ่มการสร้างเมื่อประมาณปี 2537 โดยพระโพธิญาณรังสีซึ่งรับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น ซึ่งพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะรู้จักท่านในนามหลวงตาจันทร์ คเวสโก ขณะนั้นมีเนื้อที่เพียง 35ไร่ เท่านั้นซึ่งมีเจตนาที่จะจัดทำให้เป็นวัดป่าตามเจตนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่ดุลย์ อตุโล และหลวงปู่สาม อกิญจโน ซึ่งในขณะนั้นผู้สร้างได้จัดสร้างเสนาสนะไว้แต่ก็ยังแล้วเสร็จ หลังจากนั้นได้ไม่นานท่านได้ลาสิกขาไปจึงเป็นเหตุต้องหยุดก่อสร้างไว้กลางครัน ทางวัดได่ขาดผู้ดูแลและจัดการระบบต่างๆจนสภาพของวัดนั้นเกิดความชำรุดทรุดลงตามกาลเวลาจนทำให้ไม่น่ามองน่าชมหรือมาปฏิบัติธรรม จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 ได้เกิดคำสั่งจากทางคณะสงฆ์อนุญาตให้ดำเนินการสร้างให้แล้วเสร็จเป็นวัดโดยสมบูรณ์ที่สุดตามธรรมวินัยและเมื่อปี พ.ศ. 2546 วัดโพธิญาณรังสีได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันได้รับการดูแลของเจ้าอาวาสโดยปัจจุบันซึ่งยังมีส่วนที่ยังขาดอยู่บ้างได้แก่ โบสถ์ ถนนรอบวัด กำแพงวัด ซุ้มประตูวัดและศาลาการเปรียญ ซึ่งได้มีการจัดตั้งการทอดกฐินเพื่อเป็นการร่วมนำเงินทั้งหมดในการสร้างวัดให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป ภายในวัดมีบริเวณที่สามารถเกื้อหนุนให้ชาวบ้านหรือนักปฏิบัติธรรมนั้นสามารถใช้พื้นที่และเวลาแห่งความสงบได้อย่างเต็มที่

 

การเดินทางมายังวัดโพธิญาณรังสีนั้นไม่ยากนัก เพราะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองทำให้ผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้นสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมและเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมต่างโอกาสได้ ซึ่งภายในวัดยังมีกิจกรรมอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นในวันพระธรรมสวนะ 8 ค่ำ-14-15 ค่ำนั้นมีประชาชนมาวัดฟังธรรม ประมาณ 50-70 คน ทางวัดยังได้จัดการบวชชีพราหมณ์ในช่วงที่เป็นวันสำคัญทางศาสนาและวันนักขัตฤกษ์ที่สำคัญของบ้านเมือง และยังได้จัดอบรมเด็กนักเรียนและนักศึกษาตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม ที่ทางโรงเรียนจัดเด็กมาเข้าค่ายอบรม โดยส่งเด็กมาประมาณ 100-300 คน ใช้เวลา 2 คืน 3 วัน รักษาศีล 5 บ้างศีล 8 บ้างแล้วแต่ทางครูอาจารย์จะกำหนด ทำให้วัดโพธิญาณรังสีเหมาะจะเป็นที่ๆช่วยกล่อมเกล่าความทุกข์และมอบความสุขให้กับที่มาเยี่ยมอย่างแน่นอน

 

 

อ่านบทความท่องเที่ยวภาคอิสาน ที่นี่

ที่มาภาพ : https://www.youtube.com/watch?v=sFlOiq9VsfY