ข้อมูลการท่องเที่ยว 77 จังหวัด » ข้อมูลการท่องเที่ยว จังหวัดอยุธยา

ข้อมูลการท่องเที่ยว จังหวัดอยุธยา

3 สิงหาคม 2017
505   0

คำขวัญจังหวัดอยุธยา

ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก

 

ที่มาภาพ : http://www.safetyayutthaya.com/

advertise

 

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา