สาระน่ารู้ » รู้จักมะเร็ง

รู้จักมะเร็ง

26 พฤษภาคม 2016
143   0

Sharing is caring!

advertise

มะเร็ง เป็นโรคที่คุกคามชีวิตมนุษย์เรามาโดยตลอด เพราะเป็นโรคที่ต้องอาศัยการดูแลรักษาเป็นระยะเวลายาวนาน และผลข้างเคียงของการรักษาค่อนข้างรุ่นแรง อีกทั้งสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดมะเร็งนั้นก็ไม่ทราบแน่นอน ถึงแม้ว่ามะเร็งบางชนิดจะมีบทบาททางพันธุกรรมเป็นส่วนสำคัญในการเกิดโรค แต่สาเหตุของการเกิดมะเร็งร้อยละ 80 เกิดจากวิถีการดำรงชีวิตและสภาพแวดล้อม เช่น พฤติกรรมการบริโภค การมีโภชนาการที่ไม่เหมาะสม สิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสารพิษ อากาศที่ใช้หายใจ ตำแหน่งที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ รวมทั้งการขาดการออกกำลังการอย่างสม่ำเสมอ

 

จากสาเหตุเหล่านี้ได้ทำให้อุบัติการของโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นในทุกประเทศ จนกลายเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญอันดับที่ 2 หรือ 3 สลับ กับโรคหัวใจในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งจะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนถึง 15 ล้านคน ในปี พ.ศ.2558  จากเดิม 9 ล้านคนในปี พ.ศ.2541

 

 

มะเร็ง-01

 

มะเร็งคือเซลล์ที่มีการเจริญเติบโต มีรูปร่างและคุณสมบัติผิดไปจากเซลล์ปกติทั่วไป จะมีโอกาสเกิดได้กับอวัยวะทุกๆ ส่วนของร่างกายนอกจากจะมีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเซลล์มากขึ้นเป็นก้อน จนไปเบียดบังเนื้อที่ของอวัยวะรอบด้านแล้ว ยังสามารถทำลายเนื้อเยื่อใกล้เคียงและแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นได้ โดยจะผ่านไปตามต่อมน้ำเหลืองและกระแสเลือด โดยมีสารเคมีที่เรียกว่า คาร์ซิโนเจน (Carcinogen) เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้โครโมโซมในนิวเคลียสของเซลล์ผิดปกติไป จนกลายเป็นมะเร็งที่มีการแบ่งตัวขยายออกไปเรื่อยๆ ที่นี้เราลองมาดูกันว่าโรคมะเร็งนั้นมีชนิดใดบ้าง ดังนี้

 

  • มะเร็งปอด (Lung Cancer)
  • มะเร็งกระเพาะอาหาร ( stomach Cancer)
  • มะเร็งเต้านม (Breast Cancer)
  • มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colon and Rectum Cancer)
  • มะเร็งปากและช่องคอ (Mouth and Pharynx Cancer)
  • มะเร็งตับ ( liver cancer)

 

อ่านบทความสาระน่ารู้ ที่นี่